Det behöver inte vara komplicerat att beställa texter som engagerar och ger bättre SEO-resultat. Oavsett vilken bransch ditt företag verkar inom, är det viktigt att fylla på din webbplats med texter som lockar och behåller besökarna. Med hjälp av olika typer av texter kan du skapa mervärde för ditt företag, dina besökare och kunder.

Få engagerande texter och förbättra din SEO med hjälp av professionella skribenter

Att beställa texter för ditt företag kan vara en klok idé av flera anledningar. Att skapa bra innehåll kräver tid, kunskap och engagemang. Texterna kan bidra till att täcka olika behov för ditt företag. Här är några vanliga exempel:

 • Artiklar för att locka och engagera besökare med innehåll som är till nytta för läsaren
 • Produktbeskrivningar och kategoribeskrivningar
 • Nyhetsbrev och pressmeddelanden
 • Texter för sociala medier

Genom att outsourca textskrivandet ökar möjligheterna att förbättra kvaliteten och variationen mellan olika typer av innehåll. Det ger även möjlighet att ranka högre hos sökmotorerna.

Det är inte alla företag som kan anställa någon med rätt kompetens för att arbeta specifikt med att skapa engagerande texter. Ännu svårare kan det vara att ha koll på uppdateringar och nyheter som rör SEO. En extern skribent har passion för att skapa intressanta texter samtidigt som det finns en bred förståelse för marknadsföring och sökordsoptimering.

Fördelar med att beställa texter

Att beställa texter eller outsourca all textproduktion har många fördelar.

 • Att skriva texter, särskilt engagerande och intressanta kräver mycket research och kan ta ganska lång tid. Genom att beställa texter kan ditt företag frigöra tid och i stället fokusera på att utveckla långsiktiga strategier för innehåll och marknadsföring.
 • Det är oftast mer kostnadseffektivt att beställa texter än att anställa någon för textproduktion. Det eftersom behovet av innehåll kan variera över tid.
 • Det är skalbart att beställa texter. Genom att samarbeta med en extern partner kan du beställa tre texter ena månaden och femton eller inga alls månaden efter.
 • Genom att beställa texter kan du få en helt ny bredd av texter. Du får texter med nytt perspektiv och kan få hjälp av specialister inom specifika nischer.

Så beställer du texter som ger bra resultat

Hos mig på Mediaboost är det enkelt att beställa texter. Du bara skickar ett e-postmeddelande med information om vad det är du vill ha:

 • Vilken webbplats du kommer att publicera texterna på – för att få känsla över tonalitet med mera.
 • Typen av texter du önskar – ska det vara ett blogginlägg, en guide, tips och råd, jämförelse, kategoritext, produkttext, landningssida etc.
 • Vilket ämne och inriktning texten ska ha, vad den ska handla om helt enkelt – Gärna en preliminär huvudrubrik.
 • Antal ord – på ett ungefär mellan tumme och pekfinger.
 • Eventuella sökord.

Vi kan också boka in ett telefonmöte för att diskutera strategier och SEO eller annan konsultation och rådgivning. Mitt mål är att du som kund ska få texter med rätt tonalitet som uppskattas av besökare och hjälper ditt företag att hamna högre i  sökresultatet.

Vill du beställa?

Företag kan dra stor nytta av att outsourca all textproduktion eller beställa enstaka texter i stället för att ha en anställd skribent.

Det ger möjlighet att fokusera på långsiktiga strategier samtidigt som du överlåter tiden till en extern part för själva textskapandet och kunskapen vad gäller SEO. När du beställer texter är det både skalbart och kostnadseffektivt. Dessutom får du hjälp av experter som kan se objektivt på ditt företag med nya ögon.

Hos mig på Mediaboost är det enkelt att beställa texter genom att skicka ett e-postmeddelande. Jag kan hjälpa dig med allt från enstaka texter till sökordsanalys och strategier.

Behöver du hjälp med texter?

Kontakta mig


Jenny Månsson - Mediaboost

Jag jobbar som copywriter, content writer och SEO skribent i Hässleholm, Kristianstad och digitalt på distans. Jag hjälper små till stora företag att nå fler kunder och öka försäljningen genom sökordsoptimering och copywriting. Med olika insatser stärker jag ditt varumärke och hjälper ditt företag att synas bättre online.

Pin It on Pinterest