För att få bra placering i sökresultatet behöver du bland annat behärska konsten att producera innehåll av hög kvalitet. Jag har samlat de bästa tipsen för att skriva SEO-anpassade texter för både sökmotorer och användare. Du kan med råden öka din synlighet för att generera mer trafik från Google.

1. Fokusera på ett sökord

Varje webbsida bör fokusera på ett specifikt sökord. Därför är det bra att först göra en sökordsanalys för att hitta rätt nyckelord.

2. Förstå användarnas sökintentioner

När en användare gör en sökning på Google har de ofta olika intentioner beroende på vilka ord och fraser de söker på. De kan vilja hitta information om ett ämne, produkt eller tjänst eller letar efter att köpa en produkt eller tjänst någonstans.

I din sökordsanalys bör du därför fundera på vilka intentioner användarna har utifrån de olika sökorden. Vill de ha ett innehåll som är informativt eller säljande?

3. Välj rubrik

Rubriken är ett av de allra viktigaste delarna i din text. Den ska fånga användarnas intresse och beskriva vad de kommer att hitta på din webbsida.

För att lyckas välja en bra rubrik bör du:

  • Ta med ditt sökord.
  • Ta hänsyn till användarnas intentioner.
  • Gärna använda siffror.
  • Hålla rubriken kort men inspirerande/säljande.

4. Skriv en inledning som väcker mer intresse

För att användarna ska stanna kvar och fortsätta läsa behöver också inledningen väcka intresse. Skriv inspirerande och sammanfatta vad hela din text kommer att handla om, utan att avslöja för mycket detaljer.

5. Använd underrubriker

En text behöver underrubriker för att vara lättläst. Infoga rubriker på lämpliga platser där varje rubrik talar om vad stycket under handlar om.

6. Skriv för användarna

När du skriver en text bör du skriva den för användarna. Ett bra sätt att säkerställa detta är att hela tiden tänka att det du skriver är relevant för läsarna och deras sökintentioner.

7. Se till att texten är lättläst

Texten behöver också vara lätt att läsa. Det ska inte vara en vägg av text utan den bör kännas luftig.

För att göra dina texter lättlästa kan du:

  • Dela in texten i stycken.
  • Använda underrubriker.
  • Skriva korta meningar och stycken.
  • Använda punktlistor.
  • Använda enkla ord som dina besökare förstår och gärna själva använder
  • Infoga bilder.

8. Undvik keyword stuffing

För många år sedan var det viktigt att nämna ett sökord ett visst antal gånger. Det fungerar inte på samma sätt idag och många gör misstaget att skriva nyckelorden alldeles för mycket, vilket räknas som – keyword stuffing.

Det gillar inte Google och har ofta motsatt effekt, vilket ger sämre position i sökresultatet. Skriv i stället dina texter så att sökorden vävs in på ett naturligt sätt.

Summering

Att skapa bra innehåll är viktigt om du vill positionera dig högt i sökmotorerna. Ovanstående tips är bara en ytterst liten del av allt det du behöver tänka på för att skriva bra SEO-texter, men det tar dig en bra bit på vägen.

 

Behöver du hjälp med text?

Kontakta mig


Jenny Månsson - Mediaboost

Jag jobbar som copywriter, content writer och SEO skribent i Hässleholm, Kristianstad och digitalt på distans. Jag hjälper små till stora företag att nå fler kunder och öka försäljningen genom sökordsoptimering och copywriting. Med olika insatser stärker jag ditt varumärke och hjälper ditt företag att synas bättre online.

Pin It on Pinterest