Hemsida

Du behöver en hemsida för att dina kunder ska hitta dig enkelt. I många fall räcker det med en Facebooksida istället för en hemsida men tänk på att alla inte använder Facebook!

Google är den främsta informationskällan när svenskarna söker efter information enligt statistik från Svenskarna och internet 2017.

Enligt en rapport Svenska företag på webben 2017 från Loopia så anser 96% av svenskarna att det är viktigt att företag har en hemsida. Det framgår även av rapporten att ett av fem företag saknar en hemsida samt att av dessa är det hela 49% som inte har några planer på att skaffa en hemsida det närmaste året. Detta är synd för det hade kunnat öka försäljningen för dessa företag.

Pin It on Pinterest