Öka försäljningen

Har du trafik idag till din hemsida, e-handel eller webbplats men känner att det inte händer så mycket med försäljningen? Det kan finnas flera orsaker till att du inte får fart på försäljningen och här kan jag hjälpa dig att hitta var bristerna och förbättringspotentialen finns.

Här presenterar jag en kort sammanfattning med ett antal olika tjänster för hur jag kan hjälpa dig att öka försäljningen. Efter sammanfattningen kan du läsa mer om vad varje del kan innehålla.

✔️ Trafikanalys – Har du verkligen tillräckligt mycket trafik och är det rätt trafik som kan generera potentiella kunder?
✔️ Copywriting och texter – Förstår kunderna vad det är du erbjuder? Är texten anpassad för rätt målgrupp med en tonalitet som tilltalar dina kunder? Är texten rättstavad och grammatiskt korrekt? Är texten tillräckligt inspirerande och säljande för att kunderna ska köpa?
✔️ Optimering och kärlek till webbsidornas titlar och beskrivningar. Handen på hjärtat, har du koll på hur dina produkter och tjänster presenteras i Googles sökresultat?
✔️ Analys av webbutik eller webbplats – Användarvänlighet, navigering, hittar kunderna produkterna, känner kunderna trygghet, finns all information kunderna vill ha, vad kan förbättras vad gäller merförsäljning.

Tjänster för att öka försäljningen

Trafikanalys

Jag analyserar din webbplats i Google Analytics och Google Search Console och du får rådgivning med en åtgärdsplan över vilka förändringar du kan göra för att locka in rätt kunder till din hemsida, e-handel eller webbplats. Du behöver ha Google Analytics och Google Search Console installerad för att de ska innehålla statistik.

Copywriting och texter

Det är viktigt att texten är rättstavad och grammatiskt korrekt för att kunderna ska känna sig trygga att handla. Texten behöver också ha en tydlighet som gör att kunderna förstår vad det är du erbjuder och vara tillräckligt inspirerande och säljande för att kunderna ska köpa. Texten behöver även vara anpassad för rätt målgrupp med en tonalitet som tilltalar dina kunder.

Optimering och kärlek till webbsidornas titlar och beskrivningar

Något jag ofta ser är att det inte läggs kärlek och optimering på webbsidornas titlar och beskrivningar i Googles sökresultat. Meta titles och meta descriptions behöver både innehålla dina viktigaste sökord som besökarna letar efter men även inspirera besökarna att klicka på just din webbsida i stället för att bläddra vidare till nästa resultat.

Har du position 1-3 men har en jättetråkig titel och beskrivning är det ingen som klickar in sig på din webbsida. Har du e-handel är det ett big no för att använda leverantörernas egna texter på produkttexter och att kopiera in detta på produktsidans titel och beskrivning. Dels premierar Google unikt innehåll och dels behöver du sticka ut från mängden och locka kunder.

Analys av webbutik eller webbplats

Med hjälp av en analys av din webbutik eller webbplats hittar jag brister och förbättringsmöjligheter för att kunderna ska genomföra ett köp. Jag kontrollerar användarvänlighet, att det är enkelt att navigera, att hitta produkterna, att kunderna känner trygghet, att all viktig information finns och är placerade på rätt ställen. Jag analyserar även vad som saknas och kan förbättras för ökad merförsäljning.

Kontakta mig

Kontakta mig när du behöver hjälp med att öka försäljningen!

Pin It on Pinterest