Privacy Policy

Om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för trafikmätning som är värdefull information för oss när vi ska vidareutveckla vår webbplats och öka kvaliteten. Vi sparar ingen personlig information via cookies utan registrerar antalet besökare och vad de gör men som anonyma individer.

Om personuppgifter och GDPR

Här kan du läsa om vad en personuppgift är och hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du kommenterar på vår webbplats sparar vi namn, mailadress och ip-nummer. När du skickar meddelande via vårt kontaktformulär sparas ditt namn och mailadress. Dina uppgifter används för att vi ska kunna svara på frågor.

Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Ingen information lämnas vidare för att användas av tredje part. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.

GDPR

Den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen). GDPR reglerar all form av informationsbehandling knutet till en person. Syftet är att ytterligare stärka skyddet av persondata för EU-medborgare.

Pin It on Pinterest