Sökordsoptimering ökar en webbsidas synlighet och ranking på sökmotorer som Google. Genom att använda relevanta och ofta sökta sökord i webbsidans innehåll, url och meta titlar kan du hjälpa sökmotorer att förstå vad sidan handlar om och därmed öka dess chanser att visa upp högre i sökresultaten.

Sökordsanalys

Sökordsoptimering börjar med en sökordsanalys genom att identifiera lämpliga sökord och fraser att inkludera på din webbsida. Detta kan vara specifika sökfraser som är relevanta för din bransch eller ditt företags produkter och tjänster. Detta kan göras med hjälp av verktyg som Google AdWords Keyword Planner och andra liknande verktyg.

Keyword stuffing

Det är viktigt att inte överdriva användningen av sökord och i stället fokusera på att skapa ett naturligt och användbart innehåll för besökaren. Sökmotorer penaliserar ofta webbsidor som använder så kallad ”keyword stuffing” eller överdrivet användande av sökord. I stället bör sökorden inkluderas på ett naturligt sätt i sidans innehåll, som i blogginlägg, produktbeskrivningar och andra centrala delar av webbplatsen.

Meta titlar och beskrivningar

Meta titlar är också viktiga för sökordsoptimering eftersom de ger sökmotorer en övergripande bild av vad din webbsida handlar om. Meta beskrivningen påverkar inte rankingen i sig men genom att lägga tid på den för att få fler att klicka sig in till din webbplats i stället för att bläddra förbi ökar du chanserna till bättre placering. Din webbsida anses då mer relevant och värdefull för besökarna vilket Google premierar vilket kan öka sidans ranking i sökresultatet. Beskrivningen bör vara kort och informativ och gärna innehålla dina sökord invävt naturligt och sidtiteln bör beskriva innehållet på en kort och tydlig sätt och inkludera dina viktigaste sökord.

Ökad synlighet med smart och effektiv sökordsoptimering

I slutändan handlar sökordsoptimering om att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för sökmotorer att hitta och ranka en webbsida. Genom en smart och effektiv sökordsoptimering kan du öka din synlighet online, få mer trafik till din webbplats med fler kunder och ökad försäljning.

Behöver du hjälp med sökordsoptimering?

Kontakta mig


Jenny Månsson - Mediaboost

Jag jobbar som copywriter, content writer, SEO-skribent och SEO-konsult i Hässleholm, Kristianstad och digitalt på distans. Jag hjälper små till stora företag att lyckas online med bättre synlighet, att nå fler kunder och öka försäljningen genom sökordsoptimering, copywriting och content writing. Med olika insatser stärker jag ditt varumärke och hjälper ditt företag att synas bättre online.

Pin It on Pinterest