Produkttexter som säljer och ökar din försäljning

Välskrivna och unika texter som lyfter din försäljning och syns på Google

copywriter-jenny-mansson-seo-copywriting

Anlita mig för dina texter till din e-handel

Anlita en professionell SEO-copywriter när du behöver hjälp med välskrivna och unika texter som ger bättre positioner i sökresultaten och ökad försäljning. Genom att skriva unika produkttexter kommer du att stå ut i konkurrensen, ranka högre på Google och sälja mer.

Jag hjälper dig med dina texter. Utifrån din målgrupp skriver jag sökordsoptimerade och säljande texter för din hemsida och e-handel. Du får texter i företagets tonalitet samtidigt som de tilltalar rätt målgrupp och hjälper kunderna att ta sig vidare i köpresan. Läs mer om hur jag arbetar med SEO webbcopy och textproduktion.

Behöver du hjälp med bra produkttexter?

Produktbeskrivningar för din e-handel

Bra produkttexter är en viktig investering för din e-handel. Beskrivningar till produkterna behöver vara informativa så att kunderna vet vad de verkligen får.

Förutom att varje text ska beskriva en produkt på ett bra sätt behöver texterna också vara anpassade för din målgrupp och locka till köp. Du behöver skriva säljande, men utan att överdriva med superlativ för den svenska marknaden.

För att kunderna dessutom ska hitta dit behöver produkttexterna också ge din webbsida bättre placering i Googles sökresultat.

Det är med andra ord mycket som ska samspela samtidigt som texten ska låta naturlig och bra. Känns det svårt att ta hänsyn till alla dessa bitar? Då kan du lugnt lämna över arbetet till mig så fixar jag detta åt dig!

Hitta företagets tonalitet och knyt till dig kunderna

Med den höga konkurrens som finns online gäller det också att tala till dina kunders hjärtan. Texten ska vara anpassad för din målgrupp men också spegla hur du vill att ditt företag eller ditt varumärke ska uppfattas. Med en personlig framtoning eller en humoristisk ton i ditt budskap kan du knyta till dig kunder via deras hjärtan.

Bättre placering på Google med unika texter

Vill du ha bättre placering på Google är det viktigt att du inte kopierar leverantörernas texter, som många andra också gör. Google vill ha unikt innehåll och det räcker inte med att produkttexten innehåller de viktiga sökorden.

Av mig kan du få hjälp med bra säljande produkttexter med SEO, som ökar försäljningen och ger bättre placeringar i sökmotorerna.

Behöver du hjälp med copy till produktbeskrivningar?

Hur skriver man en bra produkttext?

En bra produkttext ger en komplett beskrivning av din produkt så att kunderna förstår vad det är, vem den riktar sig till och hur den används. Förutom att vara informativ behöver texten också förmedla en känsla för att locka till köp.

Kunderna behöver veta vad fördelarna är och se vad produkten löser för problem. Eller att du med texten skapar ett behov så att kunden känner att de måste ha produkten. I texten eller med en tillhörande faktaruta är det bra att beskriva produktens färg, mått, tyngd och material.

Här är några tips som gör texten lättare att ta till sig och mer attraktiv för kunderna:

  • Använd listor i texten – informationen blir lättöverskådlig för kunder samtidigt som Google gillar det.
  • Använd underrubriker och styckesindelningar – texten blir luftigare och går lättare att skumma igenom.

Pin It on Pinterest